Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com    

logo

Ανακοινώσεις

Αθήνα 15 / 7 / 2018

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΤΑΠ – ΤΟΚ 2018-19 ΣΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ

     Στον επικαιροποιημένο κατάλογο 22-06-2018 για τα έργα στη Γορτυνία αναφέρονται τα παρακάτω τέσσερα (4) έργα που αφορούν τα Τρόπαια :

1. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στη θέση ΚΟΥΚΟΥΛΑ Τροπαίων

 • ΠΥ ΕΡΓΟΥ : 150.000,00 €
 • ΜΕΛΕΤΕΣ : Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική, Ηλεκτρομηχανολογική, Τεύχη δημοπράτησης
 • ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ : 100 %

2. Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Τροπαίων

 • ΠΥ ΕΡΓΟΥ : 105.000,00 €
 • ΜΕΛΕΤΕΣ : Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργειακή, Τοπογραφική, Τεύχη δημοπράτησης
 • ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ : 100 %

3. Ενεργειακή αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων

 • ΠΥ ΕΡΓΟΥ : 66.000,00 €
 • ΜΕΛΕΤΕΣ : Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργειακή, Τοπογραφική, Τεύχη δημοπράτησης
 • ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ : 95 %

4. Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο έως κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων

 • ΠΥ ΕΡΓΟΥ : 450.000,00 €
 • ΜΕΛΕΤΕΣ : Υδραυλική, Ηλεκτρομηχανολογική, Τεύχη δημοπράτησης
 • ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ : 90 %

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com    

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα25964