Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, petropoulosmarinis@gmail.com    

logo

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015-17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βούτα Άννα Κ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πετρόπουλος Μαρίνης Δ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χίτος Γεώργιος Χ.

ΤΑΜΙΑΣ

Αντωνοπούλου Μαρία Γ.

ΜΕΛΗ

Αντωνοπούλου Μαρία Χ.

Αργυρακοπούλου Κρίνα Β.

Προύντζος Πάνος Γ.

Κιντής Χρήστος Θ.

Κλουκίνα Γιάννα Γ.

              

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βεργέτης Αλέξης Β.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσέρτος Ιωάννης Αλ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βούτα Άννα Κ.

ΤΑΜΙΑΣ

Κιντής Πάνος Κ.

ΜΕΛΗ

Βεργέτης Γεώργιος Π.

Κιντής Χρήστος Θ.

Συριόπουλος Ιωάννης Π.

Τσέρτου Νάντια Ι.

Χέλης Ιωάννης Β.

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
    info@syllogos-tropaiaton.gr, petropoulosmarinis@gmail.com    

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα25434