Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, petropoulosmarinis@gmail.com    

logo

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ. 1 ΤΗΛ. 2 ΤΗΛ. 3
Αντιδήμαρχος Τροπαίων 2797024405    
Αστυνομία Τροπαίων 2797022210 fax  2797022502  
Γεωπόνος  (Πετράκης Ιωάννης) 2797022800    
Δασονομείο Τροπαίων 2797022143    
ΔΕΗ - Εργοστάσιο Λάδωνα 2797022209    
ΔημαρχείοΔημητσάνας 2797360300    
Δημοτική Ενότητα Τροπαίων 2797022266    
Δημοτική ΚοινοφελήςΕπιχείρηση Γορτυνίας 2797022700    
Δημοτολόγιο και Τηλ. Κέντρο  (Τσούνη Χρυσούλα) 2797022266    
Εθνική Τράπεζα Τροπαίων Δντης  2797027002 Ταμίας  2797027004  
Εκκλησία (Άγιος Γεώργιος) 2797022290    
Εκκλησία (Κοίμηση Θεοτόκου) 2797029112    
Εφορία  (Κιντή Καλλιόπη) 2797024430    
ΙΚΑ  (Σταθάς Χρήστος) 2797024402    
ΚέντροΥγείαςΤροπαίων 2797360100 2797360102 2797022776
ΚέντροΥγείαςΤροπαίων 2797022701 2797022702 2797022703
ΚέντροΥγείαςΤροπαίων   Δ/ντής  2797360101    
ΚΕΠ Τροπαίων 2797022100    
ΚΤΕΛΤροπαίων 2797022214     
Κτηνιατρείο Ιδιωτικό ΟΙΚΙΑ (Μίσσιος Ευάγγελος) 2797023474 6974822443  
Κτηνιατρείο Ιδιωτικό Τροπαίων (Μίσσιος Ευάγγελος) 2797024260    
Κυνηγετικός Σύλλογος Τροπαίων 2797022815    
Ληξιαρχείο και Ανταπ. ΟΓΑ Τροπαίων (Τοπιντζή Μαρία) 2797029021    
Πυροσβεστική Τροπαίων 2797024199    
Σχολείο - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τροπαίων 2797022274    
Σχολείο - ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τροπαίων 2797022373    
Σχολείο - ΛΥΚΕΙΟ Τροπαίων 2797022186    
Ταχυδρομείο Τροπαίων 2797022201    
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ Τροπαίων 2797227002    
ΤράπεζαΠΕΙΡΑΙΩΣ Τροπαίων (Προϊστάμενος) 2797022951 2797027010  
ΤράπεζαΠΕΙΡΑΙΩΣ Τροπαίων (Ταμίας) 2797027014    
Ύδρευση (Παρασκευοπούλου Βασιλική) 2797029020    
Υποθυκοφυλακείο Τροπαίων 2797024477    
Φαρμακείο Τροπαίων (Γούσια Σπυριδούλα) 2797022444    
Φαρμακείο Τροπαίων (Μιχαλακόπουλος Ευάγγελος) 2797022848    
Φαρμακείο Τροπαίων (Μουστόγιαννη Μαρίνα) 2797022300    

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
    info@syllogos-tropaiaton.gr, petropoulosmarinis@gmail.com    

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα22215