Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com    

logo

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑ

Ο Σύλλογος έλαβε γνώση της από 12-03-1973 ιδιόχειρης διαθήκης της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΟΥΚΙΝΑ από Τρόπαια, που περιλαμβάνει :

α) ένα διαμέρισμα του 1ου ορόφου σε διόροφη οικοδομή, αποτελούμενο από 4 κύρια δωμάτια και βοηθητικούς χώρους στην οδό Αθανασίου Διάκου 15, Αθήνα, με ενοίκιο 3.000 δρχ. μηνιαίως.

β) τα υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφεία του 4ου ορόφου πολυόροφης οικοδομής στην οδό Βουλής 7, Αθήνα, με ενοίκιο 7.790 δρχ μηνιαίως.

Η διαθήκη αναφέρει ότι τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων προορίζονται για τις σπουδές τριών απόρων σπουδαστών ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών αποφοίτους του ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ.

Κατόπιν αυτών ο Σύλλογος κατόρθωσε με συντονισμένες προσπάθειες να «ξεκολλήσει» το θέμα και να προχωρήσει η Σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ :

12-03-1973 : Μυστική Ιδιόχειρη Διαθήκη

29-05-2002 : Κατάθεση της Διαθήκης σε Συμβολαιογράφο της Τρίπολης

04-10-2008 : Θάνατος της Αναστασίας Κλουκίνα

17-10-2008 : Δημοσίευση της Διαθήκης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης

30-03-2022 : Δημοσίευση ΦΕΚ με τη Σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑ».

 

Επισυνάπτονται η Ιδιόχειρη διαθήκη, η δημοσίευση της Διαθήκης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης και το ΦΕΚ Σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος. 

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ιδρύματος υπάρχουν στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ. 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑ»

tropaia
0shadow3

Iστορία των Τροπαίων  

ΑΧΙΟΤΗΕΑΤΑ
0shadow3

Αξιοθέατα εντός 

axiotheata ektos
0shadow3

Αξιοθέατα εκτός 

video tropaiaton
0shadow3

Video Τρόπαια  

    Επαγγελματικός Κατάλογος     

    Χρήσιμα Τηλέφωνα    

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com     

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα98914